Cargando

Agarda

STI-PA-3/2019

software de los servidores, back office y puestos de escritorio
Importe sen impostos
184.366,08
Estado
Formalizada
01/Mar/2019 00:00 - 18/Mar/2019 23:59
Órgano de contratación
Tipo de contrato Suministros
Tipo de procedemento Aberto
Valor estimado sen impostos 202.802,08
Código CPV
48000000-8 Paquetes de software y sistemas de información

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

  • Sobre de cláusulas administrativas
    • A. Declaración responsable (anexo I) ou DEUC
    • B. Declaración de someterse á xurisdicción española
  • Sobre de condiciones técnicas y económicas
    • 1. Precio

Participación

Detalle de participación
Documento Nome Estado de participación
A08854929 (CIF) SEIDOR, S.A.
Adjudicada

Documentos e enlaces publicados do ficheiro

Documento Data de publicación
Pliego administrativo

Pliego cláusulas administrativas

Publicado en 01/Mar/2019

Descarga

Descarga

Pliego técnico

Pliego cláusulas administrativas

Publicado en 01/Mar/2019

Descarga

Descarga

Documento adicional a publicar

Anexo I

Publicado en 01/Mar/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Anexo III

Publicado en 01/Mar/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Anexo IV

Publicado en 01/Mar/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Anexo V

Publicado en 01/Mar/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

DEUC-pdf

Publicado en 01/Mar/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

DEUC

Publicado en 01/Mar/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Composición Mesa de Contratación

Publicado en 01/Mar/2019

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

STI-PA-3/2019: Mesa de apertura de la sección BC: Sobre de condiciones técnicas y económicas

21/Mar/2019 11:30 Finalizada

Membro da Mesa Rol En calidade de
Javier Freire González VOCAL Principal
Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude