Cargando

Agarda

STI-CM-85/2019

Material audiovisual para sala F
Importe sen impostos
14.900,00
Estado
Concedido
18/Mar/2019 00:00 - 25/Mar/2019 14:00
Órgano de contratación
Tipo de contrato Suministros
Tipo de procedemento Menor
SARA Non
Valor estimado sen impostos 14.900,00
Código CPV
32321300-2 Materiales audiovisuales

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

  • Oferta técnica y económica
    • 1. Precio

Participación

Detalle de participación
Documento Nome Estado de participación
B47370853 (CIF) EMCO Integración audiovisual
Adjudicada
B36603363 (CIF) SPICA S.L.
Desestimada

Documentos e enlaces publicados do ficheiro

Documento Data de publicación
Pliego técnico

Características técnicas del suministro

Publicado en 18/Mar/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Declaración responsable

Publicado en 18/Mar/2019

Descarga

Descarga

Documento adicional a publicar

Oferta

Publicado en 18/Mar/2019

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

STI-CM-85/2019: Mesa de apertura de la sección Oferta: Oferta técnica y económica

25/Mar/2019 02:05 Finalizada

Membro da Mesa Rol En calidade de
Javier Freire González VOCAL Principal
Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude