Cargando

Agarda

STI-CM-174/2019

Cintas para copias de seguridade (backup)
Importe sen impostos
1.800,00
Estado
Concedido
23/Jul/2019 00:00 - 31/Jul/2019 12:00
Órgano de contratación
Tipo de contrato Suministros
Tipo de procedemento Menores (Públicos)
SARA Non
Valor estimado sen impostos 1.800,00
Código CPV
30233120-8 Unidades de memoria de cinta magnética

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

  • Oferta técnica y económica
    • 1. Declaración responsable
    • 2. Folleto de especificaciones técnicas del fabricante
    • 3. Precio

Participación

Detalle de participación
Documento Nome Estado de participación
B62758602 (CIF) INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, SL
Desestimada
B15966468 (CIF) brinco soluciones integrales s.l.
Adjudicada

Documentos e enlaces publicados do ficheiro

Documento Data de publicación
Pliego técnico

Características técnicas

Publicado en 23/Jul/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Declaración responsable

Publicado en 23/Jul/2019

Descarga

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

STI-CM-174/2019: Mesa de apertura de la sección Oferta: Oferta técnica y económica

31/Jul/2019 12:30 Finalizada

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude