Cargando

Agarda

STI-PA-8/2019

Adquisición y mantenimiento de cortafuegos y servicio anti-ddos y waf
Importe sen impostos
273.300,00
Estado
Publicado
03/Aug/2019 00:00 - 02/Sep/2019 23:59
Órgano de contratación
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
SARA
Valor estimado sen impostos 339.956,45
Nº de lotes 3

Forma de presentación


Para enviar a súa oferta por vía electrónica, debes descargar o esquema. Ao presionar esta opción, descargarase un ficheiro co esquema correspondente ao concurso solicitado. A presentación da oferta realizarase mediante a presentación da solicitude de ofertas, que previamente deberán descargarse.

Solicitude de descarga Descarga a aplicación de envío de ofertas

 • Tamaño máximo por documento:250MB

 • Tamaño máximo da oferta:1024MB

 • Formatos de documentos permitidos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estrutura da oferta

 • Sobre de documentación administrativa
  • a. Declaracion responsable ou DEUC
  • b. DEUC
  • c. Declaración de sometimiento a la jurisdicción Española
 • Sobre de condiciones técnicas
  • 1. Documentación técnica
  • Lote 2: Subministro y configuración de cortafuegos externos
   • a. Nivel de soporte
   • b. Solución ofertada para la integración de los registros de actividad de los cortafuegos
   • c. Formación ofertada
 • Sobre de ofertas económicas
  • Lote 1: Servicio de actualización y soporte de los cortafuegos internos
   • a. Precio
  • Lote 2: Subministro y configuración de cortafuegos externos
   • a. Precio del soporte
   • b. Precio del suministro
   • c. Precio de la bolsa de horas
   • d. Precio implantación
  • Lote 3: Servicio anti-ddos y waf
   • a. Precio del servicio
   • b. Precio implantación

Lotes nos que o ficheiro está dividido

Lote Importe sen impostos Estado Código CPV
1 Servicio de actualización y soporte de los cortafuegos internos 19.800,00 Publicado
50312000-5 Mantenimiento y reparación de equipo informático

2 Subministro y configuración de cortafuegos externos 135.100,00 Publicado
48730000-4 Paquetes de software de seguridad

3 Servicio anti-ddos y waf 118.400,00 Publicado
64200000-8 Servicios de telecomunicaciones

Documentos e enlaces publicados do ficheiro

Documento Data de publicación
Documento adicional a publicar

Memoria

Publicado en 01/Aug/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Composición Mesa Contratación

Publicado en 01/Aug/2019

Descarga

Pliego administrativo

Pliego de cláusulas administrativas

Publicado en 02/Aug/2019

Descarga

Descarga

Pliego técnico

Pliego de prescripciones técnicas

Publicado en 02/Aug/2019

Descarga

Descarga

Documento adicional a publicar

Anexo I

Publicado en 02/Aug/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Anexo III

Publicado en 02/Aug/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Anexo IV

Publicado en 02/Aug/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Anexo V

Publicado en 02/Aug/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Acuerdo Mesa inicio expediente

Publicado en 02/Aug/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Anuncio DOUE

Publicado en 07/Aug/2019

Descarga

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude