Cargando

Agarda

STI-CM-213/2019

Suministro 10 Televisiones
Importe sen impostos
3.000,00
Estado
Avaliación
26/Sep/2019 00:00 - 04/Oct/2019 10:00
Órgano de contratación
Tipo de contrato Suministros
Tipo de procedemento Menores (Públicos)
SARA Non
Valor estimado sen impostos 3.000,00
Código CPV
32300000-6 Receptores de televisión y radio, y aparatos de grabación o reproducción de sonido o imagen

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

  • Oferta técnica y económica
    • 1. Precio

Participación

Detalle de participación
Documento Nome Estado de participación
B15966468 (CIF) brinco soluciones integrales s.l.
En Evaluación
A15072622 (CIF) GRUPO COMERCIAL GALLEGO, S.A.
Adjudicada

Documentos e enlaces publicados do ficheiro

Documento Data de publicación
Pliego técnico

Características técnicas

Publicado en 26/Sep/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Declaración responsable

Publicado en 26/Sep/2019

Descarga

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

STI-CM-213/2019: Mesa de apertura de la sección Oferta: Oferta técnica y económica

07/Oct/2019 01:00 Encurso

Membro da Mesa Rol En calidade de
Javier Freire González VOCAL Principal
Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude