Cargando

Agarda

Verificar os documentos

Este servizo permite a verificación da integridade e autenticidade dos documentos electrónicos emitidos polos sistemas informáticos do Parlamento de Galicia coa introdución do seu Código de verificación segura.

Introduce o código de verificación da copia impresa ou electrónica do documento que queres comprobar.