Cargando

Agarda

Requisitos técnicos

Os seguintes son os requisitos técnicos que deben cumprirse para funcionar correctamente co Portal.

Requisitos técnicos do portal

Acceso por certificado electrónico

 • Certificado dixital

  Este certificado será usado para identificar a persoa (física ou legal), ou o seu representante, que accede ao Portal.

  Os certificados soportados polo sistema son aqueles admitidos polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, entre os cales se atopan os máis estendidos a nivel nacional como o da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, Camerfirma, Firma Profesional ou o DNI Electrónico, e tamén outros certificados de ámbito europeo e internacional. Pódense consultar os certificados admitidos revisando o documento de certificados admitidos . Se o seu certificado non se valida correctamente, pero si se atopa entre os especificados no documento de certificados admitidos, rogamos póñase en contacto co servizo de soporte.

Presentación de ofertas (Formulario Web)

 • Navegadores compatibles

  En la presentación de ofertas web se hace uso de componentes criptográficos que se aseguran la integridad de las ofertas.

  Estos componentes son compatibles con los siguientes navegadores:

  • Google Chrome, última versión estable.

  • Mozilla Firefox, última versión estable.

  • Apple Safari, última versión estable.