Cargando

Agarda

Lista de anuncios publicados

Buscar licitacións

Use o seguinte formulario para indicar os criterios polos que desexa realizar a busca. Pode indicar un ou máis dos seguintes criterios.

STI-PA-1/2018

Arrendamento sen opción de compra, asistencia técnica e mantemento de impresoras e equipos multifuncionais para o Parlamento de Galicia
Orzamento sen impostos
304.210,00 EUR
Tipo de contrato Subministracións
Tipo de procedemento Aberto
Estado Concedido
Validez do procedemento 28/May/2018 00:00 - 25/Jun/2018 23:59

STI-PA-2/2018

Contratación administrativa para a subministración e instalación de dúas cámaras, controlador e licenzas para o Parlamento de Galicia.
Orzamento sen impostos
22.000,00 EUR
Tipo de contrato Subministracións
Tipo de procedemento Aberto
Estado Formalizada
Validez do procedemento 13/Jun/2018 00:00 - 26/Jun/2018 23:59

STI-PA.STA 2-2018

Solución de accesibilidad que proporcione una versión hablada de la página web del Parlamento de Galicia
Orzamento sen impostos
5.500,00 EUR
Tipo de contrato Servizos
Tipo de procedemento Aberto
Estado Formalizada
Validez do procedemento 06/Jul/2018 00:00 - 20/Jul/2018 23:59

STI-PA.STA 5-2018

Adquisición en la modalidad de suscripción y cesión del derecho de uso, de las licencias Autostore que permiten el funcionamiento del software de OCR
Orzamento sen impostos
1.098,02 EUR
Tipo de contrato Subministracións
Tipo de procedemento Aberto
Estado Retirada
Validez do procedemento 20/Jul/2018 00:00 - 30/Jul/2018 23:59

STI-PA.STA 4-2018

Adquisición, en la modalidad de suscripción, del sistema operativo Red Hat Enterprise Linux Server
Orzamento sen impostos
1.398,52 EUR
Tipo de contrato Subministracións
Tipo de procedemento Aberto
Estado Formalizada
Validez do procedemento 19/Jul/2018 00:00 - 26/Jul/2018 23:59

STI-PA.STA 6-2018

Subministración e instalación de dúas cámaras, controlador e licenzas no Hemiciclo
Orzamento sen impostos
22.000,00 EUR
Tipo de contrato Subministracións
Tipo de procedemento Aberto
Estado Concedido
Validez do procedemento 24/Jul/2018 00:00 - 07/Aug/2018 23:59