Cargando

Agarda

STI-PA-2/2018

Contratación administrativa para a subministración e instalación de dúas cámaras, controlador e licenzas para o Parlamento de Galicia.
Importe sen impostos
22.000,00 EUR
Estado Formalizada
Período de solicitudes 13/Jun/2018 00:00 - 26/Jun/2018 23:59
Órgano de contratación Parlamento de Galicia
Tipo de contrato Suministros
Tipo de procedemento Aberto
SARA Non
Valor estimado sen impostos 22.000,00 EUR
Código CPV
32321300-2 Materiales audiovisuales

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

 • Oferta indicativa
  • AC. Declaración de sometimiento a la jurisdicción Española
  • Características da oferta técnica
  • Declaración responsable (Anexo I)
  • Empresas agrupadas nunha unión temporal
  • Modelo de compromiso de cumprir o obxecto do contrato (ANEXO III)
  • Modelo de declaración da parte do contrato que se ten previsto subcontratar (ANEXO IV)
  • Oferta económica (Modelo Anexo III)

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego administrativo

Prego de cláusulas administrativas particulares de contratación administrativa para subministración de dúas cámaras, controlador e licenzas para o Parlamento de Galicia, mediante procedemento aberto simplificado con tramitación abreviada

Publicado en 07/Jun/2018

Descarga

Pliego administrativo

Pliego de cláusulas administrativas particulares de contratación administrativa para suministro de dos cámaras, controlador y licencias para el Parlamento de Galicia, mediante procedimiento abierto simplificado con tramitación abreviada

Publicado en 07/Jun/2018

Descarga

Pliego técnico

Prego de prescricións técnicas para a subministración de dúas cámaras, controlador e licenzas para o Parlamento de Galicia.

Publicado en 07/Jun/2018

Descarga

Pliego técnico

Pliego de prescripciones técnicas para el suministro de dos cámaras, controlador y licencias para el Parlamento de Galicia.

Publicado en 07/Jun/2018

Descarga

Pliego administrativo

Anexo I

Publicado en 08/Jun/2018

Descarga

Descarga

Pliego administrativo

Anexo III

Publicado en 08/Jun/2018

Descarga

Descarga

Pliego administrativo

Anexo IV

Publicado en 08/Jun/2018

Descarga

Descarga

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude