Cargando

Agarda

STI-CM-277/2021

Subministración e instalacións de 3 bucles magnéticos.
Importe sen impostos
3.000,00 EUR
Estado Avaliación
Período de solicitudes 23/Nov/2021 11:00 - 07/Dec/2021 09:00
Órgano de contratación Parlamento de Galicia
Tipo de contrato Suministros
Tipo de procedemento Menores (Públicos)
Valor estimado sen impostos 3.000,00 EUR
Código CPV
32321300-2 Materiales audiovisuales

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

  • Oferta técnica y económica
    • 1. Precio

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego técnico

Características técnicas de la subministración.

Publicado en 23/Nov/2021

Descarga

Documentos adicionales a publicar

Declaración responsable

Publicado en 23/Nov/2021

Descarga

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

STI-CM-277/2021: Mesa de apertura de la sección Oferta: Oferta técnica y económica

10 December 2021 10:00

En progreso

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude