Cargando

Agarda

STI-PA.STA 6-2018: Mesa de apertura de la sección Oferta: Oferta técnica y económica

Subministración e instalación de dúas cámaras, controlador e licenzas no Hemiciclo
Estado
Completada
Celebración

Público

Data de celebración
8 August 2018 09:00

Información sobre a chamada

STI-PA.STA 6-2018

Subministración e instalación de dúas cámaras, controlador e licenzas no Hemiciclo
Importe sen impostos
22.000,00 EUR
Estado Concedido
Período de solicitudes 24/Jul/2018 00:00 - 07/Aug/2018 23:59
Órgano de contratación Parlamento de Galicia
Tipo de contrato Suministros
Tipo de procedemento Aberto
SARA Non
Valor estimado sen impostos 22.000,00 EUR
Código CPV
32321300-2 Materiales audiovisuales

Enderezo
Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela
Sitio web
http://www.parlamentodegalicia.es/
Teléfono
(+34) 981 551 300
Fax
981 551 408
Membros da Mesa
Nome Rol En calidade de Asistencia

Pilar Marzoa Vázquez

Vocal Suplente Pendente de autorización
"Rexistros públicos da celebración das mesas de apertura"
Non hai minutos dispoñibles para esta táboa